Szczegółowa oferta usług wykonywanych przez geodetów naszego biura obejmuje:

- wznowienia znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych
- rozgraniczenie nieruchomości
- podziały działek
- ustalenia linii brzegu
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe
- sporządzanie map do celów projektowych i prawnych
- tyczenie budynków i innych obiektów budowlanych oraz urządzeń podziemnych
- powykonawcze pomiary budynków oraz inwentaryzację urządzeń podziemnych
- geodezyjną obsługę budowy oraz roboty realizacyjne

Sprawdzeni Fachowcy

Profesjonalizm na każdym etapie

Rzetelność

Pełna obsługa geodezyjna