Oferta

Wznowienia granic i rekultywacja gruntów w Gorzowie – Oferta

Biuro Geodezji Geo-Graf Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim świadczy swoim Klientom szeroki zakres profesjonalnych usług z zakresu geodezji i kartografii.

Szczegółowa oferta usług wykonywanych przez geodetów naszego biura obejmuje:
• wznowienia znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych
• rozgraniczenie nieruchomości
• podziały działek
• ustalenia linii brzegu
• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe
• sporządzanie map do celów projektowych i prawnych,
• tyczenie budynków i innych obiektów budowlanych oraz urządzeń podziemnych
• powykonawcze pomiary budynków oraz inwentaryzację urządzeń podziemnych
geodezyjną obsługę budowy oraz roboty realizacyjne